Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

Lakossági meghívó

Tisztelt Lakos!

Ezennel meghívom Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyilvános ülésére, melynek:

időpontja: 2020. június 29. (hétfő) 17:15 óra,

helye: Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő terme (3416 Tard, Rózsa u. 1.)

Napirend:

 1. Beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről, a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésekről
 2. Az önkormányzat 2019.évi költségvetésének módosítása
 3. Beszámoló Tard Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2019. évi államkincstári ellenőrzéséről
 4. Közétkeztetés szakmai beszámolója
 5. Zárszámadás
 6. Gazdasági Program
 7. Közbeszerzési terv
 8. Közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet
 9. Nyersanyagnorma és az étkezési térítési díjak felülvizsgálata
 10. Tard Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások díjának, valaminthelyiségek, eszközök bérleti díjának felülvizsgálata
 11. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
 12. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár beszámolója
 13. Bükk Kincsei Napközi-Otthonos Óvoda és Konyha nyári zárvatartása
 14. Tard 978/1 hrsz-ú és a Tard, Rózsa u. 59/A-59/B.számú ingatlan hasznosítása
 15. Egyebek


Tard, 2020.06.24.

Tisztelettel: Kleszó Tibor polgármester