Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

Pályázati felhívás

Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és Konyha

szakács vagy cukrász-pék

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3416 Tard, Rákóczi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezésvezető közvetlen irányítása alatt teljes körűen gondoskodik a szakács feladatok ellátásáról: étel előkészítése, főzése és a konyhai feladatok ellátása. Felel az étel megfelelő minőségű és mennyiségű, időre történő elkészítéséért óvodás, iskolás, és felnőtt korosztály számára.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Szakmunkásképző intézet, szakács vagy cukrász-pék,

1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

erkölcsi bizonyítvány - büntetlen előélet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-nak való megfelelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz

iskolai végzettséget, szakképzettséget alátámasztó bizonyítvány másolat

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárásban személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen Károlyné nyújt, a 06/49/339-2257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3416 Tard, Rákóczi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/2020. , valamint a munkakör megnevezését: szakács vagy cukrász-pék.

Személyesen: Kelemen Károlyné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3416 Tard, Rákóczi út 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezéseket követően az interjúról és az eredményességről az óvoda vezetője és a fenntartó dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tard Honlap - 2020. július 7.

Tard Önkormányzat faliújság - 2020. július 7.