Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

ÁLLÁSPÁLYÁZAT - FRISSÍTVE!

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 24140

Intézményi iktatószám: TAR/604/2023

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (kjt.) keretében

ó v o d a v e z e t ő 

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 69. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működtetésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás              időtartama,              munkaideje,              munkarendje,                                    formája:

Határozott időre - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Tard

Álláshirdető szervezet bemutatása: Nevelési intézményt (óvoda) fenntartó települési önkormányzat.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A munkavégzés helye: Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha (3416A munkavégzés helye: Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha (3416Tard, Rákóczi út 6.) Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázat benyújtható elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre Kleszó Tibor polgármester részére, illetve személyesen vagy postai úton Tard Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3416 Tard, Rózsa utca1.)

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5 év

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • vezetői program
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.07.31. 23:59

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el a jogszabályban meghatározott szakmai bizottság javaslatának figyelembevételével a véleményezési eljárást követő első képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.21. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tard.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.30.