Bejelentkezés

tallai andras banner

tardihelyzet

kisbiro copy

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

NYITVATARTÁSA:

KEDD: 14-18 óráig!

Kedves Látogató!

 

Az alábbiakban önkormányzatunk által alkotott, jelenleg hatályos rendeleteket tekintheti meg, rákattintva a kiválasztott dokumentumra.

 2014-ben kiadott rendeletek:


Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 / 2014. (III. 06.)) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

(Költségvetési táblák)


1 / 2014. (I. 15) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 7/2003. (VII.09.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. (III. 01.) ÖK. rendelet módosításáról 2013-ban kiadott rendeletek:

 

 

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

 

 

16 / 2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet A szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről

 

 

15 / 2013. ( IX. 21.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003 (VII.09.) számú rendeletének módosításáról

 

 

14 / 2013. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a közterüle használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet módosításáról

 

 

13 / 2013 (IX. 21.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5 / 2013. (III.11.) rendelet módosításáról

 

 

12 / 2013.(VII. 24.) önkormányzati rendelete a méltányossági közgyógyellátás megszüntetéséről szóló 2/2013 (III.14.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről

 

 11 / 2013. (V. 01) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

 

10 /2013.( III. 14) rendelet a közterületek használatáról szóló 6/2003.(V. 23) rendeletének módosításáról10 /2013.( III. 14) rendelet a közterületek használatáról szóló 6/2003.(V. 23) rendeletének módosításáról

 

 

 

9 / 2013.(III. 14. ) rendelet az ebtartásról szóló 10 / 2000. (VIII. 05.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

7 / 2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet a tanyagondnoki szolgálatról szóló 4/2003. ( IV. 11. ) számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

 

5 / 2013. (III.11.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

 

 

4 /2013. (III.14.) önkormányzati rendelet a szociális étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjakról

 

3/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet a közoktatási intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetés intézményi térítési díjak megállapításáról

 

1 / 2013. (II. 06.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről

 


2012-ben kiadott rendeletek:


 

11 /2012. (XII. 12.) rendelet a talajterhelési díjról szóló 10/2004. (XII. 08 ) rendelet módosításáról

 

 

10 / 2012. (XII. 12.) számú rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 3/2006. (VI. 22.) sz. rendeletének módosításáról

 

 

9. /2012. (XII. 12.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő vezetékes ivóvíz hálózaton szolgáltatott víz-és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló 18/2011. (XII. 01.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről

 

5. / 2012.(V. 30) rendelet az önkormányzati hatáskörben hozott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

 


4. / 2012. (IV. 20.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról


3. /2012. (IV.20 ) számú rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló5. /2011. ( V. 11. ) számú rendelet módosításáról


2./2012. (III. 07.). számú rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

A költségvetési rendelet táblázatai

 

1/2012. (II.04.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről

 

 

2011-ben kiadott rendeletek:

 

17/2011.(X.25.). rendelet az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

 

14/2011.(X. 21.) számú rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

13. /2011 (IX. 07.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről.

 

11. / 2011. (IX. 07.) sz. rendelet a háziorvosi körzetek kijelöléséről


9./2011. (IV. 06.) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

 

 

7/ 2011. (V. 11.) számú rendelet a közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

 


 

5./2011. (V. 11.) számú rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

(költségvetési táblázatok      költségvetési irányzat módosítás táblázata)

 


 

4./2011. (V. 11.) sz. rendelet az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről, és a természetbeni juttatásokról

 


3. /2011. ( V. 11. ) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1. /2010. ( II. 26. ) számú rendelet módosításáról

 

2010-ben kiadott rendeletek:


7./2010. (XII. 15) sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő vezetékes ivóvíz hálózaton szolgáltatott víz-és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági árának megállapításáról

 

6 / 2010. ( X. 28.   ) számú rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

 

2 / 2010. (II. 26.) sz. rendelete Az Önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 8 / 2004. (X. 06.) sz. rendeletének módosításáról

 


2009-ben kiadott rendeletek:


7 / 2009. (08.20.) számú rendelet Tard község helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól

 

2008-ban kiadott rendeletek:


8./2008. (IX.24.) sz. rendelete a szociális étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjakról

 

4./2008. (IV.18.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról

 

2006-ban kiadott rendeletek:

 

 

3/ 2006. (VI. 22). számú rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

 

2005-ben kiadott rendeletek:


6./2005.(06.22).sz. rendelet a Tisza- tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Közös hulladékgazdálkodási tervének adaptálásáról


 2004-ben kiadott rendeletek:


10/2004. (XII. 08 ) sz. önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

 

8 /2004.(X. 06.).sz. rendelet az önkormányzat helyi építési szabályzatáról

 

 

2003-ban kiadott rendeletek:

 


8/2003 (VII.8 ) sz. rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


7 /2003.( VII.09.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról

 

6 / 2003. (V. 23.) sz. rendelet a közterületek használatáról

 

4/2003. ( IV.11. ) számú rendelet a tanyagondnoki szolgálatról

 

3/2003. ( IV.11. ) számú rendelet a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről.

 

 

2002-ben kiadott rendeletek:

 


6 / 2002 ( 04.13 ) sz. rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

 

 

2001-ben kiadott rendeletek:

 


6 /2001. (IV. 10. ) sz. rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 

 

2000-ben kiadott rendeletek:

 


10 / 2000. (VIII. 05.) számú rendelet az ebtartásról

 

5 /2000 (III. 29. ) számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról


 1998-ban kiadott rendeletek:


7 /1998. /IX. 18./ számú rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeiknek javításáról


1997-ben kiadott rendeletek:


8 /1997./VI. 30./ számú rendelet a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről
+