Accessibility Tools

Figyelem! Az iskolakezdési támogatáshoz szükséges kérelmek megtalálhatók a Nyomtatványok menüpont alatt! KATT IDE!
Toggle Bar

 

Tard Község honlapja

Belterületi vízelvezető rendszer továbbfejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00075

Belterületi vízelvezető rendszer továbbfejlesztése

 

Kedvezményezett: Szentistván Nagyközség Önkormányzata által vezetett konzorcium

Projekt címe: Belterületi vízelvezető rendszer továbbfejlesztése Szentistván, Szomolya, Sály és Tard településeken

Támogatás összege: 245,19 millió Ft (ebből Tard Község Önkormányzatának megítélt támogatás 50,2 millió forint)

A projekt fizikai zárása: 2025.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00075

Projekt bemutatása

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását, valamint a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodást. Jogszabályi kötelezettségének megfelelve Tard Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében Sály, Szomolya és Szentistván települések helyi önkormányzataival célul tűzték ki meglévő belterületi vízelvezető rendszerének pénzügyi forrásokhoz igazodó folyamatos fejlesztését.

Tard jelen projektben a TOP program keretében megkezdett belterületi vízrendezés továbbfejlesztését, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztését folytatja, mely a vízvédelmi célú fejlesztések, a fejlesztési források rendelkezésre állása alapján ütemezetten, egymásra épülve valósul meg. A most kezdődő beruházás keretén belül a Tardi patak 5+553 5+831 között egyedi monolit vasbeton mederburkolatot kap a könnyebb fenntarthatóság érdekében. A most kezdődő projekt célja a konzorciumot alkotó települések belterületi vízelvezető rendszerének a fejlesztése, a települések alap infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település környezetbiztonság javítása, élhetőbbé tétele, vonzóbb lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések népességmegtartó erejének növelése, versenyképességének és hosszú távú fennmaradásának az erősítése.

Specifikus célok:

- belterületi csapadékvízelvezető rendszer fejlesztésével biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a külterületről érkező és a települések belterületét érintő csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,

- a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a települések környezetbiztonságának növelése,

- rendezett településkép és egységes vízelvezető rendszer kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása,

- a csapadék vízelvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.