Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

Imák

Imák

Lorettói   litánia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
        
        
    Uram,     irgalmazz nekünk!   
    Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus,     kegyelmezz nekünk!        Krisztus, kegyelmezz nekünk!   
    Uram,     irgalmazz nekünk!        Uram, irgalmazz nekünk!   
                 
    Krisztus,     hallgass minket!   
    Krisztus, hallgass minket!Krisztus,     hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!   
                 
    Mennybéli     Atyaisten   
    Irgalmazz nekünk!Megváltó     Fiúisten        Irgalmazz nekünk!   
    Szentlélek     Úristen        Irgalmazz nekünk!   
    Szentháromság     egy Isten        Irgalmazz nekünk!   
                 
    Szentséges     Szűz Mária   
    Könyörögj érettünk!Istennek     szent anyja        Könyörögj érettünk!   
    Szüzeknek     szent Szüze        Könyörögj érettünk!   
    Krisztusnak     szent anyja        Könyörögj érettünk!   
    Egyházunknak     anyja        Könyörögj érettünk!   
    Isteni     kegyelem anyja        Könyörögj érettünk!   
    Tisztaságos     anya        Könyörögj érettünk!   
    Szeplőtelen     Szűzanya        Könyörögj érettünk!   
    Sérelem     nélkül való anya        Könyörögj érettünk!   
    Szűz virág     szent anya        Könyörögj érettünk!   
    Szeretetre     méltó anya        Könyörögj érettünk!   
    Csodálatos     anya        Könyörögj érettünk!   
    Jó tanács     anyja        Könyörögj érettünk!   
    Teremtőnk     anyja        Könyörögj érettünk!   
    Üdvözítőnk     anyja        Könyörögj érettünk!   
    Nagyokosságú     Szűz        Könyörögj érettünk!   
    Dicsérendő     Szűz        Könyörögj érettünk!   
    Nagyhatalmú     Szűz        Könyörögj érettünk!   
    Irgalmas     Szűz        Könyörögj érettünk!   
    Hűséges Szűz        Könyörögj érettünk!   
    Igazság     tükre        Könyörögj érettünk!   
    Bölcsesség     széke        Könyörögj érettünk!   
    Örömünk oka        Könyörögj érettünk!   
    Lelki edény        Könyörögj érettünk!   
    Tiszteletes     edény        Könyörögj érettünk!   
    Ájtatosságnak     jeles edénye        Könyörögj érettünk!   
    Titkos     értelmű rózsa        Könyörögj érettünk!   
    Dávid király     tornya        Könyörögj érettünk!   
    Elefántcsonttorony        Könyörögj érettünk!   
    Mária     aranyház        Könyörögj érettünk!   
    Frigynek     szent szekrénye        Könyörögj érettünk!   
    Mennyország     ajtaja         Könyörögj érettünk!   
    Hajnali     csillag        Könyörögj érettünk!   
    Betegek gyógyítója        Könyörögj érettünk!   
    Bűnösök     menedéke        Könyörögj érettünk!   
    Szomorúak     vigasztalója        Könyörögj érettünk!   
    Keresztények     segítsége        Könyörögj érettünk!   
    Magyarország     oltalmazója        Könyörögj érettünk!   
    Angyalok     királynéja         Könyörögj érettünk!   
    Pátriárkák királynéja        Könyörögj érettünk!   
    Próféták     királynéja        Könyörögj érettünk!   
    Apostolok     királynéja        Könyörögj érettünk!   
    Vértanúk     királynéja        Könyörögj érettünk!   
    Hitvallók     királynéja        Könyörögj érettünk!   
    Szüzek     királynéja         Könyörögj érettünk!   
    Minden     szentek királynéja        Könyörögj érettünk!   
    Áteredő bűn     nélkül fogantatott királyné        Könyörögj érettünk!   
    Mennybe     fölvett királyné        Könyörögj érettünk!   
    Szentolvasó     királynéja        Könyörögj érettünk!   
    Családok     királynéja        Könyörögj érettünk!   
    Béke     királynéja        Könyörögj érettünk!   
    Magyarok nagyasszonya        Könyörögj érettünk!   
    (Kármel     ékessége és királynéja        Könyörögj érettünk!)   
                 
    Isten     Báránya, ki elveszed a világ bűneit!   
    Kegyelmezz nekünk!Isten     Báránya, ki elveszed a világ bűneit!        Hallgass meg minket!   
    Isten     Báránya, ki elveszed a világ bűneit!        Irgalmazz nekünk!   
                 
    Imádkozzál     érettünk, Istennek szent Anyja!   
    Hogy méltók lehessünk a     Krisztus ígéreteire!             
    Könyörögjünk!
    Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek     örvendhessünk,
    a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása     által
    a jelen szomorúságtól megszabaduljunk,
    és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
    Ámen.
   
    FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
    Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.   
        

Ima papi és szerzetesi hivatásokért

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra!
Urunk, mint árvák sírunk előtted!
Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására,
adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!
Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!

Déli ima

Előimádkozó(k): Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Mindenki: Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
(meghajlás, csend) Nők: Ime, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Mindenki: Üdvöz légy, Mária! Malaszttal teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
(meghajlás, csend) Férfiak: És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.
Mindenki: Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse,
mert te szültél nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, a mi lelkünk Szabadítóját. Előimádkozó(k): Imádkozzunk...
Mindenki: ...hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.
(leborulhatunk, hosszabb csend) Előimádkozó(k): Könyörögjünk! (felállunk)
Mindenki: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiádnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen!