Tard története

(monográfia)

Tard, 2002

A monográfia fejezetei Acrobat formátumban:

Acrobat1-134 oldal

Acrobat135-210 oldal

Acrobat211-400 oldal

Fejezetek:

Előszó (Czufor József)
I. Tard forrásai, a kutatás jellemző sajátosságai
(Takács László)
II. Tard földrajzi környezete (Polák Péter)
A település földrajzi fekvése
Domborzati, geológiai viszonyok
Lignittelepek kialakulása
A titokzatos kaptárkövek
Talajviszonyok
Éghajlati viszonyok
Vízrajzi adottságok
III. Tard növény- és állatvilága (Polák Péter)
A növényzet
A rétek állatai
Az erdők állatvilága
IV. Tard és környékének története az ősidőkben
(Szűcs Tamás)
A paleolitikum (1,5­1,3 millió évtől Kr. e.8300-ig)
Az újkőkor (Kr. e. 5500­3900 év)
A rézkor (Kr. e. 3900­2000 év)
A bronzkor (Kr. e. 2000­800 év)
A Hatvani kultúra népessége
A vaskor (Kr. e. 800-tól)
A népvándorlás kora, az avarok
A honfoglalás kora
V. A község néveredete és helynevei (Takács László)
A község neve és írásmódja
A település helynevei
VI. Tard a középkorban (Bodnár Tamás)
Az Árpádok korában
A vegyesházi királyok kora
A hódoltság peremén
Tard a XVIII. századi urbáriumok tükrében
VII. Tard környékének középkori települései (Bodnár Tamás)
Falupusztásodás
Bála, másként Tárnokbála
Kelemenes
A Tardtól északkeleti irányban elhelyezkedő Örsúr nemzetség birtokai
Váralja
Feketesír
Mészalja
Gyűrűs
Pazsag
Leány vagy Leányfalu
Daróc
Bogács
Nyárád
Püspöki
Kács
VIII. A népesség száma és összetétele (Bodnár Tamás)
Tard népessége a XV­XVI. században
A XVIII. század elejétől napjainkig
Tard középkori család és keresztnevei
IX. A község és igazgatása a XVIII­XX. században (Takács László)
A falu és a faluközösség a kapitalizmus koráig
A község és igazgatása a kapitalizmus korától 1945-ig
1945-től napjainkig
X. A község településföldrajza (Takács László)
A falu településrendje
A közlekedés, az infrastruktúra fejlődése
Középületek
A bányák
XI. A község lakóházai, építkezése (Takács László)
A népi építkezés
A tardi tájház
A házbelső
A lakóházak 1945 után
XII. A település gazdaság- és társadalomtörténete (Takács László)
Határhasználat, a falusi gazdálkodás középkori jellemzői
Tard társadalma a feudalizmus időszakában
A társadalom és a gazdaság jellemzői a kapitalizmus korában
Társadalmi és gazdasági sajátosságok a II. világháború után
XIII. Egyháztörténet (Bodnár Tamás)
A katolikus egyházközség és a plébánosok
A templom
A plébánia
A harangláb, a harangok és a keresztek
A baptisták
XIV. Iskolatörténet (Bodnár Tamás­Gál János­Takács László)
A felekezeti iskola
Az állami oktatás
Óvoda
XV. A civil szervezetek és a művelődés (Takács László)
Egyesületek, civil szerveződések
Az iskolán kívüli művelődés
Telephy György és Szabó Zoltán
XVI. A falu egészségügye (Takács László)
A szülésznőktől a háziorvosig
A temető
XVII. Adalékok Tard néprajzához (Kovács Zsolt)
A matyók
A férfi viselet
A női viselet
A matyó hímzés fejlődése
A tardi motívumkincs
A tardi keresztszemes hímzésű kéksurc
A tardi lakodalom
Régen készített ételek
Hiedelmek
XVIII. Időrendi táblázat (Takács László)
XIX. Függelék (Bodnár Tamás-Takács László)
Horinek Ferenc iskolamester verse Zahonovits György plébános neve napjára 1821-ből
Horinek Ferenc iskolamester verse a tardi árvízről 1824-ből
Tardi népballada a cselédsorsról
XX. Források
XXI. Irodalom jegyzék
XXII. Rövidítések jegyzéke
XXIII. Leggyakrabban használt régi- és idegen szavak, fogalmak magyarázata (Takács László)
A Monográfia mellékletei